ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: HELLENICCOMMS.GR

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 44, Τ.Κ. 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΨΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%


ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΨΙΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 800810834 Δ.Ο.Υ.: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 141642406000

ΤΗΛ: 6906118611